Aanleg hoge druk blusleidingen

Droge blusleidingen worden toegepast in gebouwen waar grote verticale en/of horizontale afstanden
overbrugd moeten worden. Deze droge blusleidingen zijn standaard uitgevoerd in 3” en worden
gevoed door een lage druk systeem.

Blussen met 40 bar

Een nadeel van dit lage druk systeem is dat relatief veel
waterschade ontstaat, omdat de conventionele koppelingen eerst drukloos moeten worden gemaakt
voordat deze kunnen worden aan- en afgekoppeld. Daarnaast is transporteren van een aanvalskrat
van ongeveer 60 kg een zware belasting voor de brandweer.

Vernieuwde knikkoppeling

Het succesvolle nieuwe hogedruk blussysteem met vernieuwde knikkoppeling maakt het mogelijk om
heel snel een brand in hoge gebouwen te blussen. Met deze techniek kan zonder de waterdruk van
het systeem af te halen veilig en snel gekoppeld worden. Een hoge druk systeem heeft minder
waterverbruik, zodat de stijgleidingen in het gebouw in een 22, 28 of 35 mm diameter kunnen
worden gerealiseerd.

VSH Press

VSH Press en Oetiker – hoge druk droge blusleidingen Met het VSH Press leidingensysteem is
het mogelijk om snel en eenvoudig hoge gebouwen met een permanente hogedrukleiding van
bluswater te voorzien. De brandweerauto kan aan de buitenkant van het appartementencomplex
hogedrukslangen aansluiten op het VSH Press leidingsysteem. Vervolgens zit er op elke etage een
Oetiker veiligheidskoppeling die door knikken de waterstroom kan afsluiten en daarbij het
watervoerend armatuur (bluspistool) drukloos maakt. Met als gevolg minder brandschade, een
snellere inzet en een belangrijke reductie van de fysieke belasting voor de brandweer.

Voordelen

  • Snel water op het vuur
  • Geen extra communicatie noodzakelijk met de pompbediende
  • Minimale belasting voor het brandweerpersoneel
  • Aan- en afkoppelen onder druk
  • Geen tijdverlies door afsluitercontrole
  • Kan gebruikt worden als oplossing bij slechte bereikbaarheid van gebouwen
  • Compleet systeem van leidingen en koppelingen geschikt voor hoge druk tot 40 bar
  • Geringe bouwkosten (bijv. 1” leidingen i.p.v. 3” leidingen)
  • Minder nevenschade door met minder water te blussen
  • Snel en schoon installeren met VSH Press